Signaleringsplan

Voor mij was het van belang dat mensen in mijn directe omgeving waarschuwingssignalen herkende en hierop actie konden ondernemen. Hiervoor heb ik samen met mijn hoofdbehandelaar van het FACT-team een signaleringsplan opgesteld. Het doel van dit plan is (dreigende terugval) in de toekomst te voorkomen, verminderen en eerder te herkennen. In het signaleringsplan worden 2 fasen aangegeven. In elke fase wordt beschreven welke waarschuwingssignalen zich voordoen, welke acties ondernomen kunnen worden en welke medicijnen er gebruikt kunnen worden. Wanneer de eerste signalen optreden dienen mensen in de directe omgeving soms tegen mijn wil in te handelen om mij tegen ernstigere klachten te beschermen. Door een signaleringsplan op te stellen en te ondertekenen geef ik toestemming aan de mensen in de directe omgeving om in te grijpen zoals in het plan beschreven staat. Deze mensen dienen wel gemachtigd en benoemd te worden in het signaleringsplan. Bij mij zijn mijn moeder, partner en coach van de werkvloer de aangewezen personen om actie te ondernemen.

Er is een groene fase, dit is een stabiele situatie. Deze is om deze reden ook niet uitgewerkt in het signaleringsplan. De gele fase is uitgewerkt in het signaleringsplan en dit is een fase, waarbij opgelet dient te worden, maar niet altijd direct actie nodig is. Zodra ik in de rode fase kom, dient er hulp ingeroepen te worden. Dit is dan ook een erg belangrijke fase om goed over na te denken, hoe deze in te vullen (gelukkig is deze bij mij nog nooit toegepast).

Ik raad echter iedereen aan om deze aan te maken, het haalt een hoop onrust van je schouders af, het is net als een SOS ketting. Mij gaf het hoop dat er mensen zijn, zonder dat ik het nadrukkelijk zeg, die mijn situatie herkennen en weten hoe te handelen. Zo heb ik langer kunnen doorwerken en werd er meer rekening met mij gehouden, zonder dat ik een voorkeursbehandeling kreeg.

Zelf heb ik ook een crisiskaart gemaakt die in mijn beurs zit, zodat ook onbekende weten welke stappen te ondernemen, zou mij iets gebeuren.

Bewaren

Bewaren

CategorieënGGZ