FACT-team

FACT staat voor Functie Assertive Community Treatment. Het is een combinatie van behandeling,begeleiding, crisishantering, rehabilitatie en hulp bij herstel.

FACT is voor mensen met een langdurige en complexe psychiatrische aandoening. Vaak is er sprake van ingewikkelde problemen met grote gevolgen op het gebied van wonen, werken, gezondheid, sociale contacten en financiën. Een belangrijk uitgangspunt is dat mensen zo veel mogelijk zelf de regie hebben over hun behandel- en herstelproces. Het FACT team helpt ze om hun gezondheid te bevorderen en aandacht te besteden aan het herstelproces of om samen vragen te beantwoorden op het gebied van wonen, werken, financiën of relaties. De hulp vindt zo veel mogelijk plaats in de thuissituatie.

Ook ik heb een heel FACT-team voor mij klaarstaan, echter heb ik ervoor gekozen om de hulp plaats te laten vinden op de locatie van het wijkteam. Hier voel ik mij prettiger en zo houd ik de dingen gescheiden. Voor iedereen is de hulpvraag anders, het is wel belangrijk dat je deze goed weet voordat het FACT team kan helpen.

In het FACT-team zitten meerdere verschillende functies met alle hun eigen expertise. Ik heb een verpleegkundig specialist samen met een psycholoog als hoofdbehandelaar, een psychiater met assistent voor de medicatie, een trajectbegeleider die mij individuele ondersteuning biedt bij het verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden van specifieke omgevingen waar ik wil leren, sociale contacten wil hebben of wil werken en een PIT-verpleegkundige (Psychiatrische Intensieve Thuiszorg) die mij ondersteunt bij activiteiten die ik op het moment zelf niet meer kan uitvoeren. Over dit FACT-team zul je in mijn blogs vaker wat lezen, want ik ben hun zeer dankbaar voor hun hulp.

CategorieënGGZ